مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
مناقصه عمومی شماره 01 - 97
 شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در نظر دارد تأمین  دستگاه تصفیه روغن به ظرفیت  6000L/h   به تعداد یک دستگاه را  از طريق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32222380-024  از ساعت 16-8  تمـاس حاصـل نمـوده و حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی نماینده خود را جهت اخذ ، تکمیل و تحویل مدارک به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است. 
 هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 
 آدرس: زنجان- شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد)- نبش خیابان مرداد- شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو (واحد پشتیبانی)
 تصاویر ذیل مربوط به اسناد مناقصه می باشد.
15 اردیبهشت 1397 مدیر سایت 148
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019